SRF Uppsalas 80-års jubileum Scandic Nord Uppsala

Datum: 2017-11-19

SRF Uppsala län fyller 80 år 2017.

På söndag mellan kl 9 - 12:30 kommer våra medlemmar att ges möjlighet att delta på work-shop med bland annat besök hos er utställning.

Det är synskadade som bor i CWUX-regionen som är med på aktiviteten. CWUX består av synskadade i Uppsala, Dalarna, Gävleborg och Västmanlands län.

Datum:   19 november 2017
Plats:      Scandic Nord, Gamla Uppsalagatan 50 i Uppsala
Tid:        från kl. 9:00 - 12:30

 

Se fler utställningar & mässor »