SYNEXPO PROFFS Västerås

Datum: 2017-04-27

Insyn Scandinavia och Iris Hjälpmedel bjuder in till en informations- & utbildningsdag
27 april 2017 klockan 13.00-17.00
Stadsbiblioteket, Engelbrektsgatan, Västerås
Dagen är indelad i två pass där programmets första del, 10.00 - 13.00, riktar sig till personer som arbetar med synrehabilitering (Syncentral, Arbetsförmedling, synspecialister m.fl.) SYNEXPO syftar till att presentera det senaste inom synhjälpmedel, för vardag och arbetsplatsanpassning.
Det andra passet, 13.00 – 17.00, är öppet för alla intresserade, profession och allmänhet.
Vi presenterar bland annat två kompletta datorbaserade arbetsplatser; en för personer med en svag synnedsättning och en för en person med grav synnedsättning eller blindhet. Ett nytt optik- och belysningssortiment, mobiltelefoni för synskadade, talande vardagsprodukter och mycket mer.
Program
10.00 - 12.00  Presentation av arrangörer och utställning.
    Nyheter nya samarbeten, produkter och distributionskanaler.
Bli först att uppleva två helt unika läskameror (Läs-TV) som ritar om kartan för praktiskt handhavande och läsupplevelse, kanske i kombination av en ny generation punktdisplayer från Baum.
13.00 -   Den öppna visningen startar
15.00 - 15.30  Hur kan vardagssituationer underlättas med enkla synhjälpmedel?
Föreläsning av Åsa Lodin, Iris Hjälpmedel
17.00  SynExpo stänger

Anmälan skickas till info@insyn.se senast den 19 april 2017
Skriv namn, företag, om ni vill ha en lunchmacka och meddela ev. matallergier.
Välkommen!

Se fler utställningar & mässor »