Tactile Reading Conferene 5-7 april 2017

Datum: 2017-04-05

Den 5-7 april 2017 skriver vi historia när MTM och SPSM tillsammans arrangerar den internationella konferensen Tactile Reading. Detta är en unik internationell konferens inom området punktskrift och taktila bilder för barn och ungdom. Nu öppnar anmälan.

Björn Westling - Konferensen kommer att bli en mötesplats för människor som arbetar med barn och ungdomar med synnedsättning eller blindhet, för akademiker inom olika forskningsområden, kommersiella företag, utvecklare och entreprenörer inom det taktila området, säger Björn Westling som är MTM:s projektledare för konferensen.

Målet är att skapa ett forum för att dela erfarenheter och forskning, att framhålla goda exempel och att inspirera till ny samverkan om forskning.

Fler än 50 talare inom fem spännande områden

Konferensen spänner över fem spännande områden:
•Utveckling av taktil förståelse
•Taktil läsning och hjärnan
•Punktskrift och läs- och skrivkunnighet (litteracitet)
•Taktila bilder
•Universell design och taktil läsning

Fler än 50 talare från länder världen över kommer att dela med sig av sina erfarenheter på konferensen. Några välkända namn är Cay Holbrook, Ans Withagen, Gun Olsson och Luis Gonzáles-Garci

Länk till webbplats: http://www.mtm.se/en/tactilereading2017/

Se fler utställningar & mässor »