Tjänster

Utredning- och utprovningar

Insyn genomför utredning om behov av hjälpmedel för personer med synnedsättning i hem, skola, arbete och i utbildning. Våra uppdragsgivare är Arbetsförmedlingen, Arbetsgivare, Försäkringskassan samt Syncentraler.
 

Hur går det till

Vi gör en analys av arbetsplats där den synskadade ska arbeta, studera och utifrån individens behov kartlägger vi vilka möjligheter och lösningar som finns.

Vi tar också reda på

  • vilka förväntningar som finns
  • hur arbetsuppgifterna ser ut
  • arbetsmaterial den synskadade i fråga ska arbeta med
  • hur lokalerna är utformade.

Därpå gör vi en bedömning av den synskadades förutsättningar  i förhållande till arbetsuppgifterna. Genom samtal med den synskadade tar vi reda på vilka förkunskaper som finns, erfarenhet av tidigare hjälpmedel och bakgrund t ex tidigare arbetsplatser, utredningar etc. 

Efter detta kan vi ta fram förslag på några olika hjälpmedel som passar brukaren.

Vi genomför utprovning av möjliga hjälpmedel i förhållande till synnedsättning och till aktuella arbetsuppgifter. Vid utprovningen strävar vi efter att vara produktoberoende.
 

Användare

Har du läkarintyg på nedsatt syn som påverkar dig i arbetslivet?
Som gravt synskadad eller med en syndnedsättniung har du rätt till arbetshjälpmedel.

Vi hjälper dig att hitta rätt tekniska hjälpmedel och ansöka till Försäkringskassan eller kontakt med Arbetsförmedlingen. Behöver du hjälpmedel i hemmet, kontakta din närmaste vårdpersonal för att få en remiss till syncentralen.

 

Arbetsgivare

Vi hjälper dig som arbetsgivare att hitta rätt tekniska hjälpmedel som ger din anställd bättre möjlighet och ork att utföra sitt jobb och dig som arbetsgivare ökad trygghet. Vi hjälper dig att ansöka till Försäkringskassan eller kontakt med Arbetsförmedlingen.

 

Installation

När utredningen är slutförd och beslut fattats kan vi arbeta vidare med installation av de hjälpmedel man anser passar bäst. Vi ser då till att hjälpmedel kommer på plats och fungerar som det ska.

Handhavande

Handhavande hjälper er att få ut mesta möjliga av er investering och se till att ni har kunskap om hur ni använder de verktyg vi har valt att satsa på. Vi hjälper er till det bästa alternativet när det gäller utbildning för just er arbetssituation. Vi visar hur hjälpmedlen fungerar och bygger upp fungerande rutiner.  Vi har lång erfarenhet av utbildning/träning med hjälpmedel och arbetssätt.