HÖRSEL - Bellman&Symfon

Bellman® Visit 868
Bellman Visit är ett trådlöst varseblivningssystem som hjälper såväl hörselskadade och döva som andra att uppfatta viktiga signaler och alarm.

Bellman Visit har utvecklats för att varna och uppmärksamma personer i deras naturliga miljöer.

Bellman Visit förändrar människors liv eftersom;
Bellman Visit betyder trygghet!

Att använda Bellman Visit gör dig trygg. Var du än befinner dig kan du uppfatta viktiga signaler: en besökare eller ett telefonsamtal, gråtande barn eller ett brandlarm. Den tydliga varseblivningen - ljud, ljus och/eller vibrationer - gör det lätt att skilja signalerna från varandra.
Bellman Visit betyder flexibilitet!

Med Bellman Visit har du kontroll. Bellman Visit är ett flexibelt system som låter dig att utforma din egen individuella lösning. Med olika sändare och mottagare kan du skapa nästan vilken lösning som helst.

Bellman Visit betyder frihet!

Den trådlösa funktionen gör det möjligt att röra sig fritt hemma och ändå uppfatta signaler. Systemet är lätt att ta med sig på resan eller om du flyttar.

Visit 868 Dörrsändare

Visit 868 Dörrsändare

Artnr. 9-21411, Pris: 956:- exkl moms.

Bellman Visit 868 Dörrsändare är en del av Bellman Visit 868-systemet som hjälper dig att uppfatta dörrsignalen.
Installationen är enkel då du bara behöver placera dörrsändaren nära din befintliga dörrklocka. Dörrsändaren aktiveras både av ljudet från mekaniska dörrklockor och av magnetfälten från elektriska dörrklockor. När den aktiveras skickas ...

Visit 868 Tryckknappssändare

Visit 868 Tryckknappssändare

Artnr. 9-21420, Pris: 716:- exkl moms.

Bellman Visit 868 Tryckknappsändare är en radiosändare i Bellman Visit 868- systemet för inomhusbruk och utomhusbruk på skyddade platser som sänder signaler till mottagarna i Bellman Visit 868-systemet då man trycker på Tryckknappen. Tryckknappsändaren kan användas som dörrklocka, då den ersätter den traditionella, eller som bärbar larmenhet då du ...

Visit Brandvarnare Opto-termisk

Visit Brandvarnare Opto-termisk

Artnr. 9-21480, Pris: 956:- exkl moms.

Bellman Visit 868 Brandvarnare hjälper dig att upptäcka när det brinner. Den monteras i taket precis som en vanlig brandvarnare.
Brandvarnaren aktiveras av värme och/eller brandrök och skickar en radiosignal till någon av Bellman Visit 868-mottagarna. Tillsammans med en Bellman Visit 868-mottagare kan brandvarnaren inte bara användas hemma, utan ä...

Visit Babyvakt

Visit Babyvakt

Artnr. 9-21491, Pris: 1 516:- exkl moms.

Bellman Visit 868 Babyvakt hjälper dig att uppmärksamma barnskrik. Överföringen är trådlös och den är lätt att använda. Sändaren aktiveras när barnet gråter/skriker och sänder en signal till Bellman Visit 868-mottagare.
Tillsammans med en Bellman Visit 868-mottagare kan babyvakten användas utanför huset, t.ex. i trädgården eller på resa. Babyvakt-...

Visit Brandvarnare (joniserad)

Visit Brandvarnare (joniserad)

Artnr. 9-21550, Pris: 716:- exkl moms.

Bellman Visit Brandvarnare är till för att varna dig om det brinner. Den är monterad precis som en vanlig brandvarnare. Brandvarnaren aktiveras av brandröken och skickar en radiosignal till Bellman Visit-mottagare. Tillsammans med en Bellman Visit-mottagare kan brandvarnaren också användas på andra ställen än hemma, t.ex. på resa.
 
Tek...

Visit 868 Telefonsändare

Visit 868 Telefonsändare

Artnr. 9-21431, Pris: 636:- exkl moms.

Bellman Visit 868 Telefonsändare är en del av Bellman Visit 868 som hjälper dig med telefonsignalen. Installationen är mycket enkel, då man bara behöver ansluta sändaren till telefonjacket med den medföljande mellanpluggen. När telefonen ringer skickar sändaren en radiosignal till en Bellman Visit 868-mottagare för varseblivning. Om man tar bort te...

Visit 868 Pager (Fickvibrator mottagare)

Visit 868 Pager (Fickvibrator mottagare)

Artnr. 9-21470, Pris: 2 316:- exkl moms.

Bellman Visit 868 Pager är en bärbar, liten och behändig mottagare som gör det möjligt att röra sig fritt i hemmet eller i trädgården och ändå vara nåbar.
868 Pager tar emot signaler från olika Bellman Visit 868-sändare, påkallar uppmärksamhet genom vibrations- och ljussignaler och kan med olika typer av signaler visa om det är dörren, telefonen e...