Infovox 4 - talsyntes

Talsyntes

Talsyntesen används ofta i kombination med en skärmläsare. Det är talsyntesen som rent praktiskt omvandlar texten till tal. Skärmläsaren hjälper användaren att hitta texten och skicka den till talsyntesen som sedan sköter själva konverteringen från text till tal.

Infovox 4 synt tal på USB

Infovox 4 synt tal på USB

Artnr. 3-5711, Pris: 8 450:- exkl moms.

infovox4 - talsyntes med behagliga röster för dina datorer 3 lokala installationer och portabel USB-lösning i en och samma produkt. infovox4 erbjuder både en portabel USB-lösning och tre lokala installationer:
De lokala installationerna utförs direkt från USB-enheten (ingen DVD behövs) men fungerar sedan helt fristående.
Användaren kan enkelt fly...

Infovox 4 uppgradering på USB

Infovox 4 uppgradering på USB

Artnr. 3-5712, Pris: 4 475:- exkl moms.

infovox4 - talsyntes med behagliga röster för dina datorer 3 lokala installationer och portabel USB-lösning i en och samma produkt.
infovox4 erbjuder både en portabel USB-lösning och tre lokala installationer:
De lokala installationerna utförs direkt från USB-enheten (ingen DVD behövs) men fungerar sedan helt fristående.
Användaren kan enkelt fl...