Övriga

TangoTouch ver 8

TangoTouch ver 8

Artnr. 3-4003, Pris: 990:- exkl moms.

Tango Touch tangentbordsträning
Tango Touch tangentbordsträning är ett tangentbordsträningsprogram med stor, tydlig och anpassningsbar text speciellt utvecklat för synskadade/blinda och alla andra som vill lära sig använda ett vanligt PC-tangentbord, med eller utan talstöd. Programmet lär genom olika övningar och test ut den vedertagna touchmetode...

TangoTouch med Tal ver 8

TangoTouch med Tal ver 8

Artnr. 3-4005, Pris: 1 740:- exkl moms.

Från och med 2017-01-10 finns Tango Touch med integrerad talsyntes från Acapela Group att beställa.

Talsyntesen installeras automatiskt tillsammans med programmet och fungerar endast ihop med Tango Touch.

Rösterna som kommer med i installationen är Elin, Emil och Erik och väljs från Tal-menyn i Tango Touch.

Tango Touch 8 med tal är ett alt...

VoiceXpress med USB-headset

VoiceXpress med USB-headset

Artnr. 3-5430, Pris: 5 490:- exkl moms.

VoiceXpress är ett taligenkännings- eller dikteringsprogram som känner igen och tolkar flytande tal. Nyckeln för att lära sig använda programmet är att lära sig diktera, att tala skriven text.

Lätt att använda
Även om vi anser att VoiceXpress är lätt att använda och lätt att komma igång med så rekommenderar vi vanligtvis utbildning.
För att hi...

ClaroRead Plus

ClaroRead Plus

Artnr. 3-7110, Pris: 1 995:- exkl moms.ClaroRead Plus är ett talsyntesprogram som talar när orden skrivs, bokstav för bokstav, ord eller mening. Ljudning, stavningskontroll och ändring av layout, text, teckensnitt och färger när du arbetar i Word. Homofonkontroll, ordprediktion, ordförklaring. Spara text till ljudfil eller till video. Skanning från papper, pdf eller andra bildformat...