Övriga

ClaroRead Plus

ClaroRead Plus

Artnr. 3-7110, Pris: 1 995:- exkl moms.ClaroRead Plus är ett talsyntesprogram som talar när orden skrivs, bokstav för bokstav, ord eller mening. Ljudning, stavningskontroll och ändring av layout, text, teckensnitt och färger när du arbetar i Word. Homofonkontroll, ordprediktion, ordförklaring. Spara text till ljudfil eller till video. Skanning från papper, pdf eller andra bildformat...

TangoTouch ver 8

TangoTouch ver 8

Artnr. 3-4003, Pris: 990:- exkl moms.

Tango Touch tangentbordsträning
Tango Touch tangentbordsträning är ett tangentbordsträningsprogram med stor, tydlig och anpassningsbar text speciellt utvecklat för synskadade/blinda och alla andra som vill lära sig använda ett vanligt PC-tangentbord, med eller utan talstöd. Programmet lär genom olika övningar och test ut den vedertagna touchmetode...

TangoTouch med Tal ver 8

TangoTouch med Tal ver 8

Artnr. 3-4005, Pris: 1 740:- exkl moms.

Från och med 2017-01-10 finns Tango Touch med integrerad talsyntes från Acapela Group att beställa.

Talsyntesen installeras automatiskt tillsammans med programmet och fungerar endast ihop med Tango Touch.

Rösterna som kommer med i installationen är Elin, Emil och Erik och väljs från Tal-menyn i Tango Touch.

Tango Touch 8 med tal är ett alt...

VoiceXpress Professional USB-headset

VoiceXpress Professional USB-headset

Artnr. 3-5430, Pris: 5 390:- exkl moms.

Lätt att använda. VoiceXpress™ Professional är lätt att använda och lätt att komma igång med. Att skapa en egen
talarprofil tar cirka 2 timmar. Kvalitetsheadset med mikrofon medföljer! Minskade kostnader. Genom överföring
av tal direkt till text i datorn behöver du inte vänta på den manuella hanteringen.Du slipper alla kostnader för diktering och...

Stava Rex för PC, 1 anv

Stava Rex för PC, 1 anv

Artnr. 3-7050, Pris: 632:- exkl moms.

Stava Rex är ett rättstavningsprogram för Microsoft Word, speciellt utvecklat med tanke på personer med dyslexi. Programmet hittar och rättar fel avsevärt bättre än vanliga rättstavningsprogram.

Stava Rex installeras som ett separat program i Windows och fungerar tillsammans med de flesta vanliga ordbehandlingprogram som finns på marknaden. I Mi...

SpellRight för PC, 1 anv

SpellRight för PC, 1 anv

Artnr. 3-7060, Pris: 792:- exkl moms.

Med SpellRight 2 kan du som kämpar med stavningen och dessutom skriver på ditt andra språk, engelska, äntligen få kvalificerad hjälp.

SpellRight 2 är ett rättstavningsprogram speciellt utvecklat med tanke på personer med dyslexi. Programmet hittar och rättar fel avsevärt bättre än vanliga rättstavningsprogram.

Nu kan du som kämpar med stavnin...

Vital

Vital

Artnr. 3-5450, Pris: 2 300:- exkl moms.

ViTal - läs- och skrivstödsprogram med inbyggd talsyntes, särskilt anpassat för att läsa och skriva i Word eller andra Windowsprogram. Flera röster ingår; Elin (svensk), Erik (svensk), Ingmar (svensk), Roger (engelsk) och Heather (engelsk).

 ViTal underlättar för personer med läs- och skrivsvårigheter att arbeta med dator. Det ger möjlighet att ...