Uppgraderingar ZoomText

ZT Magnifier uppgradering

ZT Magnifier uppgradering

Artnr. 3-2101, Pris: 1 300:- exkl moms.

Glöm inte ange tidigare serienr vid beställning
Produkten levereras elektronisk till din epostadress
Nu går vi över från serienummer till ILM-koder från ZoomText 2018
Om du har ZT 2018 behövs det ett steg till ZT 2019

För att lättare ha kontroll på vilken version du uppdaterar ifrån,kommer här lite info:
Om de 6 siffrorna i mitten på ZoomTex...

ZT Mag/Reader uppgradering

ZT Mag/Reader uppgradering

Artnr. 3-2151, Pris: 1 900:- exkl moms.

Glöm inte ange tidigare serienr vid beställning
Produkten levereras elektronisk till din epostadress
Nu går vi över från serienummer till ILM-koder från ZoomText 2018
Om du har ZT 2018 behövs det ett steg till ZT 2019

För att lättare ha kontroll på vilken version du uppdaterar ifrån,kommer här lite info:
Om de 6 siffrorna i mitten på ZoomTex...

ZT Konvert Mag till Mag/Reader

ZT Konvert Mag till Mag/Reader

Artnr. 3-2030, Pris: 2 400:- exkl moms.

ZT Konverterar Magnifier till Mag/Reader