ZoomText - förstoring och tal

ZoomText Magnifier 2019

ZoomText Magnifier 2019

Artnr. 3-2100, Pris: 4 800:- exkl moms.

Nyheter i ZoomText 2018
ZoomText 2018 inkluderar följande nya funktioner:
• Nya stödet för 4 bildskärmar. ZoomText kan användas på system med upp till 4 bildskärmar ZoomText multimonitorsstöd gör att du kan se olika program på resp. bildskärm eller olika vyer av samma program på varje bildskärm. Linsförstoring är numera även tillgänglig när du an...

ZoomText Magnifier/Reader 2019

ZoomText Magnifier/Reader 2019

Artnr. 3-2150, Pris: 6 600:- exkl moms.

Nyheter i ZoomText 2019
ZoomText 2019 inkluderar följande nya funktioner:
• Nya Vocalizer Expressive Röster. Alla versioner av ZoomText Magnifier/Reader inkluderar nu Vocalizer Expressive röster, vilket tillhandahåller röster i de vanligaste språken och dialekter i hela världen. När du installera ZoomText installeras en manlig och/eller en kvinnl...

ZT Konvert Mag till Mag/Reader

ZT Konvert Mag till Mag/Reader

Artnr. 3-2030, Pris: 2 400:- exkl moms.

ZT Konverterar Magnifier till Mag/Reader

ZT Mag/Reader uppgradering

ZT Mag/Reader uppgradering

Artnr. 3-2151, Pris: 1 900:- exkl moms.

Glöm inte ange tidigare serienr vid beställning
Produkten levereras elektronisk till din epostadress
Nu går vi över från serienummer till ILM-koder från ZoomText 2018
Om du har ZT 2018 behövs det ett steg till ZT 2019

För att lättare ha kontroll på vilken version du uppdaterar ifrån,kommer här lite info:
Om de 6 siffrorna i mitten på ZoomTex...

ZT Magnifier uppgradering

ZT Magnifier uppgradering

Artnr. 3-2101, Pris: 1 300:- exkl moms.

Glöm inte ange tidigare serienr vid beställning
Produkten levereras elektronisk till din epostadress
Nu går vi över från serienummer till ILM-koder från ZoomText 2018
Om du har ZT 2018 behövs det ett steg till ZT 2019

För att lättare ha kontroll på vilken version du uppdaterar ifrån,kommer här lite info:
Om de 6 siffrorna i mitten på ZoomTex...