VarioPro 80

VarioPro
- De nya modulära punktdisplayerna för professionella användare -


Plattare, mindre, lättare, snabbare, mera flexibla – dessa är fördelarna hos de nya professionella och modulära VarioPro-punktdisplayerna.

VarioPro-displayerna är en riktig innovation:
Navigeringsrullarna gör VarioPro lättanvänd och de två olika anslutningstyperna (seriell, USB) gör den ytterst anpassningsbar; det stora urvalet bekväma tilläggsmoduler erbjuder flexibilitet och medger individuell konfigurering.

Navigeringsrullarna, som är belägna på framsidan av punktdisplayen, gör det möjligt för användaren att för absolut första gången läsa utan avbrott eftersom läsfingrarna kan förbli på punktdisplayen. Rullarna kan helt enkelt hanteras med tummarna och är jämförbara med scrollhjulet på en datormus.

Valfria tilläggsmoduler finns tillgängliga för att passa de enskilda behoven på varje specialistarbetsplats, t.ex. en tilläggsmodul med ytterligare punktceller för att visa statusinformation, moduler för ljudredigering eller för speciella telefonprogram.

Den modulära karaktären hos VarioPro gör den lättanvänd på ett sätt som tidigare varit okänt för den blinda PC-användaren:
Modulerna och navigeringsrullarna kan konfigureras individuellt: I fallet med ljudredigering är det till exempel möjligt att anpassa navigeringsrullarna så att en rulle representerar de olika ljudspåren och de andra rullarna kan användas för att utföra ljudredigeringsfunktioner.

Displayerna är väldigt funktionella och deras robusta utformning i galvaniserad aluminium gör dem extremt stabila och slitstarka. Men de bibehåller fortfarande ett elegant och strömlinjeformat utseende.
Grundmodulen
Det finns två grundmoduler: VarioPro 80 och VarioPro 64.
Båda är utformade för inkoppling av alla typer av tilläggsmoduler.
Universell anslutning
Grundmodulerna ansluts till datorn via USB eller seriell anslutning.

Navigeringsrullar
Navigeringsrullarna låter användaren enkelt och intuitivt "scrolla“ igenom texter, sidor, stycken, meningar eller ord eller i menystrukturer. Dessa rullar finns även på flera av tilläggsmodulerna.

Tilläggsmoduler
Tilläggsmodulerna kan kopplas in på den vänstra eller högra sidan av grunddisplayen för att passa användarens personliga krav.

VarioPro-punktdisplayerna har utformats för utbildnings- och arbetsplatstillämpningar. Deras modulära design medger flexibilitet och gör det möjligt för dem att möta växande krav utan att användaren upprepade gånger måste göra nya inköp av utrustning. Nya moduler kan när som helst utvecklas för specifika krav och detta säkerställer en trygg, långsiktig investering.


Tekniska specifikationer

Anslutningar: USB, seriell
Matningsspänning: Via USB eller extern nätspänningsenhet (5V)
Specifikation:
VarioPro 80
80 punktceller, 4 navigeringsrullar, tumtangenter
VarioPro 64
64 punktceller, 3 navigeringsrullar, tumtangenter
Båda punktdisplayerna kan utökas genom inkoppling av tilläggsmoduler på sidan av displayen.
Dimensioner:
VarioPro 80: 561 mm x 260 mm x 23,9 mm
VarioPro 64: 458,6 mm x 260 mm x 23,9 mm

Artikelnummer: 1-6020

Skriv ut produktblad #1 »

Pris 109 000:-

(136 250:- inkl moms)

Lägg till i kundvagnen
st