Insyn Scandinavia AB

Anpassa hemsidan:

Varukorgen
0 artiklar, 0:-

Insyn Scandinavia AB

GDPR

1. INLEDNING

Denna integritetspolicy syftar till att du som konsument ska få information om hur Insyn Scandinavia AB(”Bolaget”) hanterar dina personuppgifter, och att du ska känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig personuppgiftslagstiftning. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

2. VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?

Bolaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in från konsumenter som köper produkter via vår webbsida.

Nedan finner du Bolagets kontaktuppgifter.

Insyn Scandinavia AB, 556620-2528

Sandsborgsvägen 55, 122 33 Enskede-SWEDEN

010-4550400

Vid frågor om Bolagets behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta Anna Ekblom på telefon 010-455 04 03 eller epost anna.ekblom@insyn.se.

Vänligen notera att Bolaget inte har någon tillgång till de kontouppgifter och övriga eventuella relaterade uppgifter som du lämnar i samband med din betalning på webbsidan. Betalningen administreras och behandlas av den leverantör som tillhandahåller betalsystemlösningen, som också är personuppgiftsansvarig för sin behandling av dina kontouppgifter och övriga eventuella uppgifter som du lämnar i samband med betalning. För närmare information om betalsystemleverantörens behandling av dina personuppgifter, vänligen se aktuell betalsystemleverantörs allmänna villkor och integritetspolicy här www.payex.se.

3. TYPER AV PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

3.1. Kundadministration

Bolaget samlar in och behandlar ditt namn, adress, telefonnummer och mejladress. Vi behöver behandla dessa uppgifter för att kunna fullgöra köpet, leverera varan till dig och för att i övrigt administrera din beställning och tillhandahålla service. Den rättsliga grunden är att behandling är nödvändig för att Bolaget ska kunna uppfylla avtalet med dig. Om du inte lämnar dessa uppgifter kan du inte genomföra köpet via webbsidan.

Bolaget sparar även din köphistorik, dvs. information om vilka produkter du köpt, antal, datum och pris, samt eventuell korrespondens och dokumentation avseende de produkter som du har köpt. Bolaget sparar sådan dokumentation för att kunna ge dig kvalificerad service efter köpet, samt för att hantera eventuella reklamationer, garantianspråk och krav under produktansvarslagen. Behandlingen utförs med stöd av en intresseavvägning där Bolagets berättigade intressen är att kunna ge god service och därigenom bidra till säker användning av Bolagets produkter samt att Bolaget ska kunna göra erforderliga bedömningar, fullgöra sina skyldigheter och tillvarata sina rättigheter och i samband med reklamationer, garantianspråk och produktansvar.

3.2. Direktmarknadsföring

Bolaget behandlar även din mejladress för marknadsföringsändamål. Marknadsföringen består i att Bolaget via mejl skickar nyhetsbrev och erbjudanden om varor/tjänster som ingår i Bolagets sortiment, i upp till 12 månader efter ditt senaste köp. Du har rätt att motsätta dig marknadsföringen, och du kan dessutom när som helst välja att avregistrera dig från våra nyhetsbrev och marknadsföringsmejl. För att avregistrera dig, vänligen kontakta Bolaget på info@insyn.se eller använd länken för avregistrering som finns i varje nyhetsbrev/mejl. Marknadsföringen sker med stöd av en intresseavvägning som rättslig grund, där Bolagets berättigade intresse är att marknadsföra sina produkter mot befintliga kunder.

4. VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA UPPGIFTER MED?

Bolaget kan komma att överföra dina personuppgifter till fraktbolag eller liknande. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Bolagets räkning i samband med att de utför en tjänst för Bolaget, t.ex. att leverera en beställd vara till dig. Bolaget vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Bolaget kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, t.ex. Skatteverket, om vi är skyldiga att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av Bolagets verksamhet avyttras kan Bolaget komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

5. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU/EES?

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom EU/EES

6. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Dina kontaktuppgifter och köphistorik behandlas så länge de behövs för att Bolaget ska kunna administrera köpet och ge service till dig, samt för att hantera eventuella reklamationer, garantianspråk och krav under produktansvarslagen.

Förutsatt att du inte har motsatt dig mottagande av nyhetsbrev och marknadsföringsmejl, kommer vi att spara din mejladress för marknadsföring av liknande produkter i upp till 12 månader efter ditt senaste köp.

Om du har lämnat ditt samtycke till att Bolaget skickar riktad/profilerad marknadsföring till dig, kommer vi att spara uppgifter om köphistorik för detta ändamål under den tid som anges i samtycket.

Bolaget kan också komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att Bolaget ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

7. DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Bolaget. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5.

(a) Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på huruvida Bolaget behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

(b) Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Bolaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att Bolaget överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part.

(c) Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.

(d) Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.

(e) Rätt att göra invändningar mot Bolagets behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Bolagets behandling av dina personuppgifter.

(f) Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot att Bolaget behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du invänder mot sådan behandling ska Bolaget utan onödigt dröjsmål upphöra med all direktmarknadsföring till dig.

(g) Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av Bolagets behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Bolaget möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

(h) Klagomål. Om du har klagomål avseende Bolagets behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Bolaget på info@insyn.se.

8. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Bolaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras via epost.

Insyn
Insyn

Insyn Scandinavia AB
Sandsborgsvägen 55
S-122 33, Enskede - Sweden
Tel: 010-455 04 00
E-post: info@insyn.se

Information om cookies
© 2024 Insyn Scandinavia AB
Producerad av Precis Reklam & Dreamscape i Yodo

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga